KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas


SZANOWNI RODZICE,
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą wydawane oraz przyjmowane w terminie 8 luty 2021r. - 17 marzec 2021r.. Dokumenty można pobierać ze strony internetowej przedszkola (zakładka Rekrutacja) lub na terenie Przedszkola od dyrektora, wyznaczonych nauczycieli  - p. A.Szulc, p. E. Uzarczyk i p. A. Grzegorek oraz intendentki - p. L. Szen. Te same osoby przyjmują wypełnione wnioski.
Informujemy, że kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 


Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia b.r.
Druki deklaracji wydaje dyrektor, nauczyciele-wychowawcy grup oraz można pobrać poniżej.

Deklaracja__kontynuowania _wychowania_przedszkolnego


zaproszenie na bal karnawałowySZANOWNI RODZICE
Uprzejmie informuję, że od poniedziałku, tj. od 16 listopada 2020r. Przedszkole Samorządowe nr 4 wznawia swoją działalność stacjonarną. Przepraszamy za dotychczasowe niedogodności, które były spowodowane dużą absencją nauczycieli.
Elżbieta Ceglarek – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie


Opłaty za przedszkole za miesiąc listopad 2020r. zostaną naliczone i udostępnione na stronie internetowej przedszkola, od dnia wznowienia stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 informuje, iż w związku z pismem WOS.4424.81.2020 z dn. 05.11.2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz działając na podstawie art. 18 ust.2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia wychowanków wywołanego aktualną sytuacją epidemiczną oraz w związku z absencją pracowników - wśród pracowników tej placówki potwierdzonych zostało pięć przypadków zakażenia COVID-19 - zostaje  przedłużone zawieszenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Bełchatowie w dniach 9,10,12 i 13 listopada 2020 r. . 
Jednocześnie  w okresie zawieszenia zajęć, tj. przez okres 4 dni, w Przedszkolu Samorządowym nr 4 prowadzone będzie kształcenie na odległość dla dzieci z grup II,III, IV, V przez nauczycieli, którzy pozostają w gotowości do pracy.

Adresy mailowe do kontaktu z nauczycielami poszczególnych grup są podane w zakładce: Grupy


UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 informuje, iż w związku z pismem WOS.4424.81.2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz działając na podstawie art. 18 ust.2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia wychowanków wywołanego aktualną sytuacją epidemiczną oraz w związku z absencją pracowników - wśród pracowników tej placówki potwierdzone zostały cztery przypadki zakażenia COVID-19 - zostaje  przedłużone zawieszenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Bełchatowie w okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r
Jednocześnie  w okresie zawieszenia zajęć, tj. przez okres 5 dni, w Przedszkolu Samorządowym nr 4 prowadzone będzie kształcenie na odległość dla dzieci z grup III, IV, V przez nauczycieli, którzy pozostają w gotowości do pracy.

Adresy mailowe do kontaktu z nauczycielkami  poszczególnych grup są podane w zakładce : Grupy


Drodzy Rodzice.

Informujemy, że od jutra tj. 28.10.2020 r. nastąpi całkowite zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych naszego przedszkola. Przedszkole Samorządowe nr 4  będzie nieczynne do końca tygodnia czyli do 30.10.2020r.
Istnieje także możliwość wyłączenia placówki na kolejny tydzień. Będziemy Państwa informować na bieżąco.
Prosimy o wyrozumiałość.
Elżbieta Ceglarek - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie.Uwaga Rodzice!

Od dnia 26.10.2020r. ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu nie funkcjonują dwie grupy. W tej chwili na zwolnieniach lekarskich przebywa pięciu nauczycieli i dyrektor placówki.  W tym tygodniu od 26 do 30.10.2020 grupa I i II będą nieczynne z możliwością przedłużenia. O tym, kiedy wznowimy pracę grup będziemy informować na bieżąco.

 


 


Czekamy na wszystkie nasze przedszkolaki - dzieci wracają do swoich kolegów w swoich grupach, do swoich nauczycielek, jednak w rygorze sanitarnym...

Procedura  dla rodziców  obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym nr 4 od 01.09.2020r.

 1. Do przedszkola dziecko/dzieci jest/są przyprowadzane przez jednego rodzica lub opiekuna.
 2. Rodzic lub opiekun rano wchodzi na teren przedszkola w maseczce i dezynfekuje ręce. Może mieć rękawiczki jednorazowe.
 3. Do szatni może być wpuszczonych jednorazowo 10 rodziców/ opiekunów wraz ze swoim dzieckiem/dziećmi. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz.
 4. W szatni muszą być zachowane odstępy – tzw. dystans społeczny.
 5. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek, własnego picia i jedzenia.
 6. Rodzic powinien sprawnie rozebrać dziecko w szatni i jak najszybciej wprowadzić do grupy.
 7. Rodzic nie powinien wchodzić do grupy.
 8. W sytuacji, gdy nauczyciel lub dyrektor powiadamia telefonicznie, o niepokojących objawach chorobowych u dziecka, rodzic niezwłocznie przychodzi i zabiera dziecko z placówki.
 9. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych (dzieci z kaszlem, katarem, bólem brzucha, bólem głowy, gorączką).
 10. Z przedszkola dziecko zabierane jest przez jednego z rodziców/opiekunów.
 11. Rodzic lub opiekun po południu wchodzi na teren przedszkola w maseczce i dezynfekuje dłonie. Może mieć założone rękawiczki jednorazowe.
 12. Do szatni może wejść po południu 10 rodziców/opiekunów. Pozostałe osoby czekaja na zewnątrz.
 13. W szatni muszą być zachowane odstępy – tzw. dystans społeczny.
 14. Rodzic/opiekun sprawnie ubiera dziecko i wychodzi z budynku.
 15. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby chore, przeziębione, z objawami choroby.
 16. Nie mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola osoby na kwarantannie, lub tacy, którzy zetknęli się z osobami chorymi na Covid – 19.
 17. Od dawna działa strona internetowa przedszkola. Jest ona głównym łącznikiem i komunikatorem pomiędzy dyrektorem, nauczycielami a rodzicami.
 18. Przedszkole posiada 5 platform internetowych. Dla każdej grupy oddzielna. Służą one do komunikacji rodzica z nauczycielami z grupy, do której uczęszcza dziecko.
 19. Adres mailowy do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie to: ps4@belchatow.pl
 20. Pocztę przedszkolną odbiera dyrektor placówki.

Procedura_PS4_COVID-_19_od_1.09.2020

www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualiza


Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców (zarówno dzieci przyjętych od 1 września 2020 r. jak i  kontynuujących edukację przedszkolną) o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:
1. druk Upoważnienia do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021;
2. druk Oświadczenia dotyczącego opłat na rok szkolny 2020/2021;
3. druk Wniosku o obniżenie  miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w przypadku korzystania).
oraz dostarczenie w terminie do 03.09.2020 r. do nauczycieli w grupach.

Do pobrania:
Upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021
Oświadczenie dotyczącego opłat na rok szkolny 2020/2021
Wniosek o obniżenie  miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnegoDrodzy Rodzice!

Od 6 maja 2020 przedszkole organizuje opiekę dla dzieci, których Rodzice zgłosili potrzebę pobytu dziecka w przedszkolu. Placówka została uruchomiona w nowym reżimie sanitarnym (z mniejszą ilością pomocy, możliwych do dezynfekcji).

WAŻNE - W dalszym ciągu przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (termin przedłużony do 24 maja).

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy wymagany limit - zgodny z wytycznymi GIS i MEN - w pierwszej kolejności przyjmowane będą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodzice deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.


Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie opiera swoją pracę o metodę Marii Montessori.

Metodą tą przedszkole pracuje od 1999 roku, początkowo w jednej, a obecnie we wszystkich grupach przedszkola.

W październiku 2010 r. placówka otrzymała po raz pierwszy oficjalny Patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori z siedzibą w Łodzi. Certyfikaty takie placówka otrzymuje cyklicznie do dziś.