KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z Zarządzeniem
nr 21/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2021/2022.

LP.CZYNNOŚCI REKRUTACYJNETERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym08.02.2021- 17.03.202102.08.2021- 20.08.2021
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe18.03.2021 - 23.03.202123.08.2021-24.08.2021
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.03.202125.08.2021
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia25.03.2021- 29.03.202126.08.2021- 27.08.2021
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30.03.202130.08.2021

Ważna informacja dla Rodziców!

Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola powinni wypełnić i oddać do dnia 29 stycznia 2021 roku Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4  na rok szkolny 2021/2022Deklarację można pobrać od wychowawców lub ze strony internetowej przedszkola.


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Od 7 lutego do 16 marca 2020r. rozpocznie się rekrutacja  do naszego Przedszkola na rok szkolny 20120/2021.  

  • W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
  • W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miasta Bełchatowa 23 lutego 2017r. - zatrudnienie obojga rodziców, odległość od Przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko chodzi do placówki.

Od 7 lutego dostępne będą na stronie Przedszkola załączniki do pobrania, tzn.:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021
  • Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie
  • Oświadczenia Rodziców