Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informacja

Informujemy, iż od 5 lutego do 15 marca 2024 r. prowadzimy  rekrutację do naszego Przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w budynku Przedszkola
u pani dyrektor i intendentki lub nauczycielek z grupy I (u p. Ewy Uzarczyk i p. Beaty Dróżdż) oraz  w grupie V ( u p. Katarzyny Jabłońskiej). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć  osobiście w godzinach pracy przedszkola.

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 4 w Bełchatowie

2. Oświadczenie dla celów przeprowadzenia II etapu rekrutacji

3. Oświadczenie o wielodzietności

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Klauzula informacyjna

Informacja

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie z dnia 30.01.2024r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025
Podstawa prawna: art. 153 ustawy ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 wynosi łącznie 48.

Terminarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2024/2025 - zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2024/2025.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.02.2024- 15.03.2024

01.08.2024-19.08.2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

18.03.2024- 21.03.2024

20.08.2024-22.08.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

22.03.2024

23.08.2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25.03.2024- 28.03.2024

26.08.2024- 28.08.2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2024

29.08.2024

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie prosimy o złożenie "DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W BEŁCHATOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025" w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2024 r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją. Deklaracje pobieramy u nauczycieli w grupach.

Zaproszenie na Dni Adaptacyjne

Zapraszamy na Zajęcia Adaptacyjne w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w godzinach: 15:30 - 16:30