Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja


Terminy  postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z Zarządzeniem
nr 123/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie określenia terminu prowadzenia postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2021/2022.

LP.CZYNNOŚCI REKRUTACYJNETERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym08.02.2021- 17.03.202101.06.2021- 20.08.2021
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe18.03.2021 - 23.03.202123.08.2021-24.08.2021
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.03.202125.08.2021
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia25.03.2021- 29.03.202126.08.2021- 27.08.2021
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30.03.202130.08.2021

 


Lista kandydatów przyjętych  do Przedszkola Samorządowego Nr 4 na rok szkolny 2021/22 uszeregowana w kolejności alfabetycznej:
Rocznik 2016

 1. Niemiec -Trzos Maja

Rocznik 2017

 1. Dham Duc Minh
 2. Grabka Antoni
 3. Metelski Krystian
 4. Pietrzak Ewa
 5. Przepiórkowska Joanna
 6. Stańczyk Zuzanna
 7. Ślęzak Jakub

Rocznik 2018

 1. Adamczyk Alicja
 2. Broncel Julia
 3. Ciesielski Artur
 4. Dziedzic Nela
 5. Gaik Wojciech
 6. Kotecki Szymon
 7. Król Gabriela
 8. Kuligowska Laura
 9. Maczugowski Oskar
 10. Markiewicz Hanna
 11. Mahmoud Lilia
 12. Mateusiak Filip
 13. Ochnio Kacper
 14. Ozimek Emma
 15. Pasińska Liliana
 16. Sabaturski Jan
 17. Szczepańska Maria
 18. Steczkiewicz Nela
 19. Swat Aleksandra
 20. Wolnowski Jan
 21. Wojciechowski Witold
 22. Wyszyńska Jagoda

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia potwierdzającego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę korzystania z usług Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie w roku szkolnym 2021/2022  (do pobrania poniżej), zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego od dnia 25.03.2021 do dnia 29.03.2021r. zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji.

Oświadczenie woli.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do Przedszkola Samorządowego Nr 4 na rok szkolny 2021/22 uszeregowana w kolejności alfabetycznej:
Rocznik 2016

 1. Niemiec -Trzos Maja

Rocznik 2017

 1. Dham Duc Minh
 2. Grabka Antoni
 3. Metelski Krystian
 4. Pietrzak Ewa
 5. Przepiórkowska Joanna
 6. Stańczyk Zuzanna
 7. Ślęzak Jakub

Rocznik 2018

 1. Adamczyk Alicja
 2. Broncel Julia
 3. Ciesielski Artur
 4. Dziedzic Nela
 5. Gaik Wojciech
 6. Kotecki Szymon
 7. Król Gabriela
 8. Kuligowska Laura
 9. Ławniczak Lidia
 10. Maczugowski Oskar
 11. Markiewicz Hanna
 12. Mahmoud Lilia
 13. Mateusiak Filip
 14. Ochnio Kacper
 15. Ozimek Emma
 16. Pasińska Liliana
 17. Sabaturski Jan
 18. Szczepańska Maria
 19. Steczkiewicz Nela
 20. Swat Aleksandra
 21. Wolnowski Jan
 22. Wojciechowski Witold
 23. Wyszyńska Jagoda

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innych przedszkoli uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

Rocznik 2017

 1. Adamski Antoni – PS 3
 2. Lis Zofia - PS 6

Rocznik 2018

 1. Członka Hanna – PS 6
 2. Fijołek Borys - PS 3
 3. Gorzelańska Nadia - PS 1
 4. Malarczy Hanna – PS 1
 5. Rychlewicz Mikołaj - PS 5
 6. Pawlak Oliwier - PS 6
 7. Świderek Tymon - PS 1
 8. Walczak Jakub - PS 1

Lista kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

Rocznik 2019

 1. Szczepanek Ludwik
 2. Węglewska Hanna

Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Bełchatowa:

 1. Serafiński Michał

SZANOWNI RODZICE,
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą wydawane oraz przyjmowane w terminie 8 luty 2021r. - 17 marzec 2021r.. Dokumenty można pobierać ze strony internetowej przedszkola (zakładka Rekrutacja) lub na terenie Przedszkola od dyrektora, wyznaczonych nauczycieli  - p. A.Szulc, p. E. Uzarczyk i p. A. Grzegorek oraz intendentki - p. L. Szen. Te same osoby przyjmują wypełnione wnioski.
Informujemy, że kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.  
2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.  
4. Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania.  
5. Klauzula informacyjna. 


KOMUNIKAT
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4   w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2021 roku o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna: art. 20w ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 7  i 811 z późń. zm.)
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie informuje, że liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022 wynosi: 39.


Ważna informacja dla Rodziców!
Informujemy, że Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola powinni wypełnić i oddać do dnia 29 stycznia 2021 roku Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4  na rok szkolny 2021/2022Deklarację można pobrać od wychowawców grup, dyrektora lub ze strony internetowej przedszkola.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2021/2022 - zgodnie z Zarządzeniem
nr 21/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2021/2022.

LP.CZYNNOŚCI REKRUTACYJNETERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMTERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym08.02.2021- 17.03.202102.08.2021- 20.08.2021
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe18.03.2021 - 23.03.202123.08.2021-24.08.2021
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24.03.202125.08.2021
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia25.03.2021- 29.03.202126.08.2021- 27.08.2021
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30.03.202130.08.2021

Od 8 lutego do 17 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja  do naszego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.  
 • W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
 • W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miasta Bełchatowa.
 •