KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców


Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia b.r.
Druki deklaracji wydaje dyrektor, nauczyciele-wychowawcy grup oraz można pobrać poniżej. 

Deklaracja_kontynuowania_wychowania_przedszkolnegoZyczenia świąteczne


Drodzy Rodzice...
W piątek, 4 grudnia, spodziewamy się w naszym przedszkolu krótkiej wizyty Mikołaja...

 


Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli przedszkolną zbiórkę na rzecz małego Wiktorka Kruszyńskiego.

https://www.siepomaga.pl/wiktorkowe-serduszko


 Drodzy Rodzice!

W dniach 30.11- 4.12.2020r. w poszczególnych grupach odbędzie się 
PASOWANIE NA MONTESSORKA
w/g następującego harmonogramu:
30.11 (poniedziałek) grupa I
01.12 (wtorek) grupa II i grupa III
02.12 (środa) grupa V
04.12 (piątek) grupa IV

Ze względu na pandemię uroczystość odbędzie się bez obecności rodziców.


Uwaga!
Nowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące przedszkoli
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja
UWAGA RODZICE!

Od dnia 1 września 2020r. dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. Rodziców prosimy o dostosowanie się do zaleceń GIS w związku z obostrzeniami dotyczącymi koronawirusa COVID-19 i o poruszanie się po Przedszkolu w maseczkach zasłaniających nos i usta oraz przestrzeganie obowiązującej odległości. W celu ograniczenia liczby osób prosimy aby dziecko przyprowadzane i odbierane było przez jednego opiekuna.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli

Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców (zarówno dzieci przyjętych od 1 września 2020 r. jak i  kontynuujących edukację przedszkolną) o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:
1. druk Upoważnienia do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021;
2. druk Oświadczenia dotyczącego opłat na rok szkolny 2020/2021;
3. druk Wniosku o obniżenie  miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w przypadku korzystania).
oraz dostarczenie w terminie do 03.09.2020 r. do nauczycieli w grupach.

Do pobrania:
Upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021
Oświadczenie dotyczącego opłat na rok szkolny 2020/2021
Wniosek o obniżenie  miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego


Drodzy Rodzice
Od 6 maja 2020r. otworzone zostało przedszkole przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Przedszkole będzie czynne od 6.00 do 16:30.
Przy wejściu do placówki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe.
Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówki zabawek i innych przedmiotów.
Rodzice proszeni są o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący minimum 2 m.
Do szatni wpuszczani będą pojedynczy rodzice z dziećmi.
Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej (korytarz przy wejściu) w maseczce i rękawiczkach.
Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sali dydaktycznej.


Drodzy Rodzice!

Od 6 maja 2020 przedszkole organizuje opiekę dla dzieci, których Rodzice zgłosili potrzebę pobytu dziecka w przedszkolu. Placówka została uruchomiona w nowym reżimie sanitarnym (z mniejszą ilością pomocy, możliwych do dezynfekcji).

WAŻNE - W dalszym ciągu przysługuje Państwu możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem (termin przedłużony do 24 maja).

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Jeśli liczba zgłoszonych dzieci przekroczy wymagany limit - zgodny z wytycznymi GIS i MEN - w pierwszej kolejności przyjmowane będą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodzice deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.


DRODZY RODZICE!

Z informacji przekazanych na konferencji prasowej w dniu 29.04.2020 r. wynika, że od 6 maja 2020r. przedszkola będą mogły wznowić funkcjonowanie. Mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla naszych przedszkolaków proszę Państwa o określenie potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia tej opieki – „Imię i nazwisko dziecka……………………… termin rozpoczęcia opieki...........................”

Proszę przekazanie informacji drogą elektroniczną ps4@belchatow.pl do dnia 30.04.2020 r.

Ostateczną decyzję w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkola ma podjąć organ prowadzący po uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej w regionie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


SZANOWNI RODZICE!
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kształcenie na odległość w placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 24 maja 2020r.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

 


Drodzy Rodzice!
Telewizja Polska oraz Polskie Radio przygotowały bogatą ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. Poza projektem TVP i MEN pt. „Szkoła z TVP”, uczniowie skorzystać mogą z innych ciekawych programów emitowanych przez specjalne pasma telewizyjne, oraz w serwisie vod.tvp.pl: m.in. koncertów, filmów, spektakli Teatru Telewizji.
Oferta Telewizji Polskiej
Oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:
Pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 o godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych
Program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu o godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku.
„Domowe przedszkole” TVP ABC, to oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców, którą również można znaleźć na: https://vod.tvp.pl/

SZANOWNI RODZICE!
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kształcenie na odległość w placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r. 

kształcenie na odleglość!!!WAŻNA INFORMACJA!!!
Proszę zapoznać się z informacją umieszczoną pod listami dzieci ( w zakładce REKRUTACJA). Dotyczy ona wypełnienia dokumentu, tzw. oświadczenia potwierdzającego przez rodziców dziecka woli korzystania z usług w PS4. Oświadczenie należy dostarczyć  za pośrednictwem poczty elektronicznej ps4@belchatow.pl (w formie skanu dokumentu) lub  złożyć  w wersji papierowej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w godzinach 8:00 - 15:00, w terminie od 07.04.2020r. do 09.04.2020r.
Niezłożenie oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 9 kwietnia 2020 r. równoznaczne jest z Państwa rezygnacją. 


6 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Rekrutacja" zostaną zamieszczone "Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021"


Uwaga Rodzice !
Uprzejmie prosimy rodziców, którzy nie podali w dokumentach swojego adresu e-mail o skontaktowanie się z wychowawcami poszczególnych grup  w celu otrzymywania materiałów do pracy zdalnej.

grupa I pod adresem e-mail: grupa1.ps4@op.pl

grupa II pod adresem e-mail:grupa2.ps4@op.pl

grupa III pod adresem e-mail: grupa3.ps4@op.pl

grupa IV pod adresem e-mail: grupa4.ps4@op.pl

grupa V
pod adresem e-mail: grupa5.ps4@op.pl


W zakładce "Praca zdalna" , w menu po lewej stronie, znajdziecie Państwo zakładkę "Logopedia" oraz "Język angielski" z propozycjami ćwiczeń.


Drodzy rodzice,

w związku z  nieustannie zmieniająca się sytuacją i wprowadzeniem nowego Rozporządzenia MEN, przedszkole nadal zostaje zamknięte, tym razem do 10 kwietnia br. Nauczyciele naszego przedszkola będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne. W zakładce "Praca zdalna"  będą przekazywane Państwu informacje na temat zdalnej pracy z wychowankami w oparciu o  program pracy naszego przedszkola oraz podstawę programową. Zachęcamy do korzystania z przekazywanych przez nas materiałów. W dalszym ciągu kontakty z rodzicami będą utrzymywane przez pocztę e-mail przedszkola ps4@belchatow.pl . Będą mieć Państwo również możliwość kontaktów e-mailowych z nauczycielkami poszczególnych grup - informacje te otrzymacie na podane przez Państwa adresy e-mailowe.


Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br.Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 


"Dzieci uczą rodziców" - ogólnopolska akcja edukacyjna pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zachęcamy Rodziców do wykorzystania podanej propozycji edukacyjnej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

 

Materiały można pobrać pod adresem: 

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


PRZEDSZKOLE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Zapraszamy do kontaktów drogą elektroniczną

e-mail:  ps4@belchatow.pl

Wszelkie pisma oraz dokumenty w tym m.in.dotyczące rekrutacji proszę przysyłać scanem na podany powyżej e-mail.


 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ważne:

  • zajęcia w Naszym przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie;
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkoli.

dodatkowe informacje można uzyskac na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Prosimy o przyprowadzanie zdrowych dzieci do przedszkola.

DZIECI CHORE POWINNY POZOSTAĆ W DOMU!
Chroń siebie i innych przed grypą

Instrukcja mycia rąk w załączniku: Jak myć ręce


15 lutego 2020 w godzinach 10:00 - 13:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na Dzień Otwarty w naszym przedszkolu.PRZEKAŻ 1 %

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA PIT WPISZ:

KRS 0000270261

cel szczegółowy: PS4 BEŁCHATÓW 5695

 


W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole dyżur wakacyjny pełnić będzie w miesiącu LIPCU 2020r. 
W miesiącu sierpniu placówka będzie nieczynna.
W sierpniu dyżurują:

Przedszkole Samorządowe nr 2
Przedszkole Samorządowe nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 6
Przedszkole Samorządowe nr 7
Przedszkole Samorządowe nr 8